Partners

Lichtwerk, een uniek samenwerkingsverband

Mariasteen vzw is een maatwerkbedrijf met veel expertise wat betreft assistieve technologie. Het bedrijf past werkposten aan voor heel diverse medewerkers. Mariasteen is actief in de maakindustrie (hout, metaal en montage). Daarnaast wordt ook ingezet op diensten en externe ploegen.

Molendries vzw is een maatwerkbedrijf dat mensen met een arbeidsbeperking kansen biedt in de horeca.

Groep Gidts vzw verbindt en ondersteunt Mariasteen, Molendries en Dominiek Savio. De organisatie creëert kansen met en voor mensen met een beperking.

emino vzw ondersteunt mensen in hun zoektocht naar werk. In heel Vlaanderen begeleiden 250 arbeidscoaches werkzoekenden.

Lichtwerk wil de expertise van deze partners bundelen en (maatwerk)bedrijven begeleiden in de implementatie van ondersteunende technologieën en in de aanpassing van werkposten. Dit alles om een meer inclusieve arbeidsmarkt te bekomen.