“Wij zijn niet meer bezig met Industrie 4.0, maar met 5.0.”

De assistieve technologie die zijn nut al bewees in het eigen maatwerkbedrijf Mariasteen wil Groep Gidts vzw nu samen met Emino verspreiden in heel Vlaanderen en over alle bedrijfssectoren. Daartoe hebben ze samen Lichtwerk opgericht. “Lichtwerk vzw stelt opnieuw de mens centraal in onze industrie. Technologie die mensen met een grotere afstand tot werk ondersteunt, biedt een antwoord op de enorme arbeidskrapte,” vertellen Philip Vanneste en Lieven Bossuyt.

“Het inzetten van assistieve technologie ontstond vanuit een nood,” steekt Philip Vanneste van wal. “We gebruiken in Mariasteen al jaren technologie die de fysiéke aspecten van het werk ondersteunt, zoals heftafels. Maar het werk werd steeds complexer, met kortere reeksen en steeds meer variatie. Daardoor matchte het niet meer met de cognitieve mogelijkheden van onze mensen. Met assistieve technologie leggen we een laag augmented reality bovenop de werkelijkheid. Daardoor wordt de medewerker stap voor stap door het productieproces geleid. Wie een fout maakt, krijgt correctieve feedback. Het systeem bestaat standaard uit een beamer, één of meer camera’s, sensoren die allerlei zaken meten en ‘schermen’: de plek waarop je beelden projecteert. Met extra randapparatuur kun je je proces verder optimaliseren en je kwaliteit gevoelig verhogen. En het is een slim systeem, dat zich automatisch aanpast aan de mogelijkheden van de medewerker. Het moet bovendien niet over de typische assemblage met kunststof of metalen onderdelen te gaan. Orderpicking in een groot magazijn met veel orderplaatsen of pizza’s in alle mogelijke variaties produceren, kan ook perfect. De toepassingen zijn enorm breed. Van zodra je productieproces variatie bevat – zowel in wát je maakt als in de mensen die het maken – biedt het een meerwaarde.”

Lieven Bossuyt, sinds halfweg februari coördinator van Lichtwerk, vult aan: “Naast de infrastructuur zijn ook advies en opleiding belangrijk. Technologie alleen leidt tot niets. We kijken naar de totale context van een bedrijf om het werk werkbaar te maken voor iedereen. En opleiding is belangrijk om de technologie goéd te laten gebruiken. Voor dat hele traject werken we samen met de 250 arbeidscoaches van Emino vzw. Zij brengen werk en werknemer dichter bij elkaar, bijvoorbeeld na langdurige ziekte, of omdat het bedrijf sneller is geëvolueerd dan de mensen die er werken. Assistieve technologie biedt instructies die iedereen kan verwerken, zodat ook mensen die een andere taal spreken of dat werk maar af en toe doen, het op een gestandaardiseerde en kwalitatieve manier kunnen doen.”

Dat Lichtwerk een echte innovator is, ontging ook de jury van ‘Radicale Vernieuwers’ van onder meer De Standaard en de Sociale Innovatiefabriek niet. De start-up werd jurywinnaar en krijgt begeleiding bij de verdere uitwerking. “Ze kozen ons niet enkel voor de technologie, maar ook omdat we de grens tussen sociale en reguliere economie loslaten. Wat in ons maatwerkbedrijf werkt, heeft ook voor andere productiebedrijven een heel grote ROI,” besluit Philip Vanneste.

Overgenomen van: Stef Dehullu, Voka West-Vlaanderen Ondernemers Magazine, maart 2020