Partners

Lichtwerk, een uniek samenwerkingsverband

Mariasteen vzw is een maatwerkbedrijf met veel expertise wat betreft assistieve technologie. Het bedrijf past werkposten aan voor heel diverse medewerkers. Mariasteen is actief in de maakindustrie (hout, metaal en montage). Daarnaast wordt ook ingezet op diensten en externe ploegen.

Groep Gidts vzw verbindt en ondersteunt Mariasteen en Dominiek Savio. De organisatie creëert kansen met en voor mensen met een beperking op het vlak van werk, onderwijs en zorg.

emino vzw ondersteunt mensen in hun zoektocht naar werk. In heel Vlaanderen begeleiden meer dan 175 jobcoaches werkzoekenden op meer dan 20 locaties over 5 provincies.

Lichtwerk bundelt de expertise van deze partners en begeleidt (maatwerk)bedrijven in de implementatie van ondersteunende technologieën en in de aanpassing van werkposten. Onze oplossingen versterken werknemers en helpen bedrijven digitaal en technologisch te transformeren om zo de sprong naar Industrie 4.0 te maken en competitief te blijven.