Werkbaar werk voor iedereen
dankzij slimme ondersteunende technologie

Lichtwerk ondersteunt maatwerkbedrijven, de maakindustrie en vormingscentra bij de implementatie van slimme assistieve productietechnologie zoals Light Guide Systems™️ en cobots. We zorgen voor advies, infrastructuur én opleiding. Onze innovatieve aanpak en oplossingen zijn toepasbaar in alle sectoren en reguliere bedrijven, als permanente ondersteuning of als training.

Integrator van Light Guide Systems

Voor onze Augmented Reality-oplossingen maken we gebruik van Light Guide SystemsTM, waarbij we projectietechnologie combineren met 3D-camera’s en sensoren om werkinstructies interactief aan werknemers te presenteren. De technologie van Light Guide SystemsTM wordt wereldwijd gebruikt, zowel in het normaal economisch circuit als in de sociale economie.

Maatwerkbedrijven

Maatwerkbedrijven kunnen via de oplossingen van Lichtwerk en Light Guide SystemsTM flexibeler inspelen op steeds complexere vragen van klanten en blijvend hoge kwaliteit bieden. Werkinstructies worden stap voor stap op de werkpost geprojecteerd aan de hand van iconen, foto’s, filmpjes, geluiden, pick-to-light methodieken … Alles gebeurt in interactie met de operator. Het systeem signaleert eventuele fouten, zodat de kwaliteit bij elke stap 100% geborgd is.

Maakindustrie

De oplossingen van Lichtwerk en Light Guide SystemsTM leiden tot een betere inzetbaarheid van medewerkers, een hogere productkwaliteit en meer flexibiliteit en schaalbaarheid. Niet-getrainde operatoren kunnen sneller nieuwe taken aanleren en bedrijven kunnen de kwaliteit 100% borgen, ook voor complexe assemblageopdrachten. Onze oplossingen helpen productiebedrijven digitaal en technologisch te transformeren om zo de sprong naar Industrie 4.0 te maken en competitief te blijven.

Vormings- en opleidingscentra

We versterken vormingscentra in het aanbieden van opleiding op maat. Lichtwerks slimme oplossingen bevorderen de continuïteit tussen screening en doorstroming en zorgen voor een betere match van de competenties van de lerende of werkzoekende met de vraag van de arbeidsmarkt. Een persoonlijke aanpak, op maat van de lerende, mee met de noden van de markt, wordt zo haalbaar en realiseerbaar.

Een partnership met roots in sociale economie

Lichtwerk is een samenwerking tussen emino, Mariasteen en Groep Gidts. Als innovatieve partners met een hart voor mensen ligt onze focus op werknemers uit kwetsbare groepen: mensen met een arbeidshandicap, anderstaligen, langdurig zieken, ouderen …